Taliani došli

Taliani došli

Taliani došli

Ako každý rok k nám zavítal jeden z našich najvýznamnejších talianskych dodávateľov z firmy Ispadue S.p.A., Dott. Federico Boesso. Spoločné popoludnie sme tentokrát prežili v krásnom prostredí Penati Golf Resort. Stretnutie sa nieslo v duchu priateľských rozhovorov a riaditeľ spoločnosti Kovobel a.s., Milan Bella, pripravil pre nášho talianskeho partnera i prekvapenie... originál thajskú masáž.
O rok sa tešíme znova ?