LOGISTIKA A ŠPEDÍCIA

LOGISTIKA A ŠPEDÍCIA

LOGISTIKA A ŠPEDÍCIA

Distribúciu tovaru od dodávateľov a k odberateľom zabezpečujeme vlastnou autodopravou alebo v spolupráci s inými prepravcami.