Výsledky verejného obsrtarávania

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch Inovácia výroby v spoločnosti KOVOBEL, a.s. OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Čítať viac

Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny v spoločnosti KOVOBEL a.s. OPKZP-PO4-SC411-2022-79

Čítať viac