Projekty EÚ

Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch, Inovácia výroby v spoločnosti KOVOBEL, a.s. OPII-MH/DP/2022/9.5-35

Čítať viac