Plechy *

Plechy *

Plechy *

 
Valcované za tepla, valcované za studena, pozinkované, nerezové - v štandartných akostiach a hrúbkach.

*Momentálne máme v ponuke plechy len v kombinácii so službou ich laserového spracovania.
  Predaj samotných plechov bez servisu plánujeme v najbližšom období.