Automatický podávač profilov

Automatický podávač profilov

Automatický podávač profilov

 

Automatický podávač profilov umožňuje vkladať do stroja celé balíky profilu pre rýchlu a efektívnu výrobu.